/imgs/2017-09/29155875120_povnovazhennja-goliv-miscevih-derzhavnih-administracij.jpg
188311
4962
Категория:
Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку ( 1374-99-п що визначається Кабінетом Міністрів України. Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4731-VI ( 4731-17 ) від, N 796-VII ( 796-18 ) від. Інформаційна функція обумовлює обов'язок голови регулярно інформувати населення про діяльність очолюваної ним адміністрації; інформувати Президента і Кабінет Міністрів України та щорічно звітувати перед ними про виконання місцевою держадміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на відповідній території.
Пользование сайтом возможно только если вам исполнилось полных 18 лет. Если Вы моложе этого возраста, то Вам следует немедленно покинуть сайт.
18+